สหรัฐขู่จะเก็บภาษีสูงสุดถึง 11,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 356,870 ล้านบาท) กับสินค้าภาคการบินของสหภาพยุโรป หรืออียู เพื่อตอบโต้ที่อียูอุดหนุนแอร์บัส ผู้ผลิตเครื่องบินยุโรป

สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐแถลงว่า องค์การการค้าโลกพบหลายครั้งแล้วว่าการที่อียูอุดหนุนแอร์บัสได้ส่งกระทบเชิงลบต่อสหรัฐ เรื่องนี้เป็นคดีความมานานกว่า 14 ปี จึงถึงเวลาที่ต้องดำเนินการแล้ว เป้าหมายสูงสุดของสหรัฐคือ บรรลุข้อตกลงกับอียูและยุติการอุดหนุนเครื่องบินพลเรือนขนาดใหญ่ที่ไม่สอดคล้องกับระเบียบองค์การการค้าโลก หากอียูยุติการอุดหนุนอันตรายทั้งหมดเหล่านี้ สหรัฐก็จะยกเลิกภาษีตอบโต้ที่เก็บเพิ่มเติม อย่างไรก็ดี จำนวนภาษีตอบโต้ดังกล่าวขึ้นกับการชี้ขาดในองค์การการค้าโลกที่น่าจะทราบผลได้ในฤดูร้อนนี้ เบื้องต้นสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐได้กำหนดรายชื่อสินค้าอียูที่จะถูกเก็บภาษีไว้ทั้งหมด 14 หน้า เป็นสินค้าในภาคการบินพลเรือน ที่รวมถึงเครื่อบินของแอร์บัสด้วย.